Müügigarantii

Kliendil on õigus keelduda teostatud ostust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast, teatades sellest Müüjale e-mailile support@linen4me.com ning nimetades kauba tagastamise põhjus, eesnimi, perekonnanimi või firma nimi, telefoni number ja pangakonto number.
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema mittekahjustatud originaalpakendis.
Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul alates kauba tagastamisest.
Kauba tarnimisega seotud kulusid Kliendile ei tagastata.
Kauba tagastamisega seotud kulub tasub Klient.
Müüja ei vastuta Kliendi ees oma kohustuste täitmata jätmise eest (kauba tarnimise hilinemine) ja sellega tekitatud kahju eest, kui selle põhjuseks oli asjaolu, mida Müüja ei suutnud ette näha või mida ta ei saanud mõjutada (nt. vääramatu jõud).
Krüpteeritud andmete edastamise kanali kasutamine Poe ja pankade vahel garanteerib, et keegi teine​​, sealhulgas ka Müüja, ei saa juurdepääsu Kliendi isikuandmetele ja pangarekvisiitidele.
Kõik lahkarvamused, mis tekivad Kliendi ja Müüja vahel, lahendatakse läbirääkimiste teel.
Müüja vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 10 tööpäeva jooksul.
Kõik vaidlused, mis tekivad vastava kokkuleppe puudumise tõttu, või mida ei reguleeri käesolevad Tingimused, lahendatakse lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.